Armbåg & Höfledsröntgen

Vad betyder AD/HD? (för nybörjare)HD:

A = Normala höfleder ( = gamla ua )

B = Nästan normala höftleder ( = gamla ua )

C = Höftleder lindrig dysplasi ( = gamla grad I )

D = Höftleder måttlig dysplasi ( = gamla grad II )

E = Höftleder kraftig dysplasi ( = gamla grad III och IV )AD:

UA = Inga påvisbara förändringar

Ibp (I) = lindriga benpålagringar

mbp (II) = måttliga benpålagringar

kbp (III) = kraftiga benpålagringarSedan finns det även graderingssystem för armbågarna och höfterna.Om man ska köpa en hund som är benägen att utveckla HD eller AD så bör man se om övriga i släkten är fria från HD och AD, alltså HD A eller B och AD ua åt båda sidorna!Exempel:

Nu har man hittat en hund hos en uppfödare där hundarna presenteras enligt nedan:

HD: C

AD: Lbp

Eller AD: 0/1

Eller HD: AFörklaring:

HD C = Höftledsdysplasi grad C = lindrig höftledsdysplasi = "höfledsfel"

AD lbp = lindriga benpålagringar på armbågarnaAD: 0/1 = en armbåge utan anmärkning, den andra med lindriga pålagringar

HD A: = Normala höftleder, grad A = "friröntgad" = UA= Utan Anmärkning = HD-fri

(HD B = Normala höftleder grad B. Även den hunden/hundarna är s.k "friröntgad" = UA=HD-fri)* AD är det gamla namnet. ED är det nya (Elbow Dysplasi)

Vissa raser har en benägenhet att få dessa "deffekter" det bör man kolla upp.

I en del raser är det också förbjudet att avla på allt utom A/B och fritt fram (t ex schäfer)

Angående vad som är okej eller inte vid köp av hund så är det individuellt när det gäller HD/ED.

Men att även kontrollera MH är väldigt bra och viktigt, du får då veta vad du kan tänkas få i din valp när det gäller mentalitet!

Mycket att tänka på, men allt är individuellt och vad du kanske vill ha hunden till, men själva anser vi att allt är viktigt, för hundens välmående och hälsa!

Som hundägare är det vårat ansvar att se till att vår hund/hundar mår bra!AD = ARMBÅGSLEDSARTHROS
Är en onormal förslitning av ledbrosket i armbågslederna.

Man kan oftast inte se AD på röntgenbild, men det ger upphov till benpålagringar som man tydligt kan urskilja.

Symtomen är som med HD. Hunden behöver inte uppvisa några som helst tecken.

Men hunden kan få hälta, oftast ser man det bäst när hunden har vilat. Den kan också vara öm.

AD är mycket lätt att förväxla med växtvärk!

Behandling/ Vad kan jag göra ? Operation kan göras, men det skall helst ske i ett tidigt stadium, innan hunden har fått för stora förändringar. Man avlägsnar då lösa bitar och fragment.


HD = EN UNDERUTVECKLING AV HÖFTLEDEN

Rubbningen om det händer sker då under uppväxten, och kan ej graderas förens hundens skelett är färdigväxt.

Och inte ens då går det att exakt säga hur mycket.
HD anses också vara miljöbetingad. Överdriven motion under uppväxten samt överdriven utfodring av ett för koncentrerat foder, som påskyndar tillväxten.
HD-fria avelsdjur kan bli föräldrar till en hel kull med HD- belastade avkommor. Och tvärtom!


Man bör ej heller stirra sig blind på om hunden är HD fri och då mer eller mindre acceptera alla andra svagheter /defekter som t.e.x temperamentsfel.

Jag anser att en bra avelshund skall ha det som karaktäriserar rasen!
Att det är viktigare att den har bra temperament, kraftig och stark bakdel, välmusklad, bra rörelser.

Alltså kontentan av detta är att en avelshund inte måste vara en Champion för att kunna ge goda avkommor.
En god härstamning som lämnar sina förfäders goda egenskaper vidare, det är viktigt!


Symtom : En hund med HD behöver ej uppvisa några symtom.

Men man bör alltid försöka hålla en HD hund så slank som möjligt, så att den slipper dra runt på för många onödiga kilo


De vanligaste synliga symtomen är att den har svårt för att lyfta bakpartiet, kan trilla ner igen. Kan ha hältor m.m Men behöver som sagt inte ha några symptom alls och lider därmed heller ej av det.


En hund kan också ha alla symptom på HD men behöver för den sakens skull inte ha HD för det.


Behandling/ Vad kan jag göra ? Om hunden visar tecken på smärta måste detta behandlas! Allt från att ge smärtlindring av tabletter till att operera. Det har också visat sig att akupunkturbehandling med 24-karats guld har hjälpt! ;o)
Alternativa mediciner som kondroitin och glucosamin tillsammans kan ge en mycket bra lindring.
Man ska bara tänka på att det tar längre tid innan man ser resultat av alternativa mediciner än av vanliga receptbelagda.


Hunden skall ej motioneras hårt, ej hoppa ut och in i bilen.
Simning är en motion som är mycket bra att bygga upp hela muskulaturen på hunden.
Tänk på att lagom med motion kommer att hålla din hund starkare och mindre stel i lederna.
Kalla golv är heller inte bra för den att ligga på.
RSS 2.0